Sunday, 7 June 2015

Apa itu Takaful?

Masih ramai yang belum jelas tentang konsep takaful. Kebiasaan yang berlaku apabila seorang penasihat takaful mendekati prospek, prospek akan cepat-cepat menjauhi penasihat takaful tersebut.

Mari saya nyatakan beberapa kategori alasan penolakan untuk meyumbang dalam takaful:

+ TIADA KEPERLUAN
+ TIADA KEFAHAMAN
+ TIADA KEPERCAYAAN

Jika ada penambahan lagi saya akan kemaskini lagi insya-Allah.

HAYATI: 017-6699787
PruBSN Takaful Consultant.

No comments:

Post a Comment